Reikalingas slaugytojo padėjėjas socialinei globai asmens namuose – skelbimo galiojimas pasibaigė

Reikalavimai:

Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais slaugos paslaugas ir asmens sveikatos priežiūros teikiančių įstaigų bei organizacijų tinklu Panevėžio mieste;

Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją;

Gebėti teikti slaugos paslaugas įvairių socialinių problemų bei specialiųjų poreikių turintiems asmenims;

Būti iniciatyvus, sąžiningas, kruopštus;

Gebėti dirbti komandoje.

Darbo pobūdis:

Kokybiškai teikia paslaugų gavėjui slaugos paslaugas pagal sudarytą slaugos planą;

Rūpinasi slaugos paslaugų gavėjo asmens higiena;

Teikiant slaugos paslaugas sprendžia paslaugų gavėjui rūpimus klausimus, bendrauja ir bendradarbiauja su kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais, institucijomis, įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,46.

Pretendentas turi pateikti gyvenimo aprašymą (CV), kvalifikaciją atitinkančius dokumentus (kopijas), asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

Dokumentus pateikti iki 2021 m. rugpjūčio 24 d., el. paštu personalas@paneveziospc.lt. Telefonas pasiteirauti +370 69400392.