Reikalingas Socialinės globos ir pagalbos skyriaus socialinio darbuotojo padėjėjas (0,25 et.) – skelbimo galiojimas pasibaigė

Reikalavimai:

  • Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, būti išklausęs įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus išskyrus asmenis, turinčius socialinio darbo kvalifikacinį laipsnį.
  • Mokėti teikti pirmąją pagalbą ir turėti galiojančius pirmosios pagalbos mokymų ir higienos įgūdžių mokymų pažymėjimus.
  • Žinoti ir vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės apsaugos sritį, darbą su suaugusias asmenimis su negalia, darbo santykius, socialinių darbuotojų etikos kodeksu.
  • Gebėti vertinti proto negalią ir psichikos sutrikimų turinčių žmonių reakcijas ir elgseną, suprasti ir reaguoti į ekstremalius tokių žmonių būsenos pokyčius.

Darbo pobūdis:

  • dirbti pagal įgytą kvalifikaciją,
  • bendradarbiauti su socialiniu darbuotoju ir kitais specialistais,
  • padėti suaugusiems asmenims su negalia tenkinti socialinius, kasdieninio gyvenimo, sociokultūrinius ir kitus poreikius, integruotis į visuomenę,
  • teikti socialinę ir kitokią pagalbą.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 4,2.

Pretendentas turi pateikti gyvenimo aprašymą (CV), kvalifikaciją atitinkančių dokumentų kopijas, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

Dokumentus pateikti iki 2019 m. rugsėjo 16 d., adresu A. Mackevičiaus g. 55A, 223 kab. nuo 8 iki 16 val., (pietų pertrauka – nuo 12 iki 12.45 val.).

Telefonas pasiteirauti 8 675 72090.