Reikalingas socialinio darbuotojo padėjėjas Bendruomeniniuose vaikų globos namuose (terminuota darbo sutartis) – skelbimo galiojimas pasibaigė

Panevėžio socialinių paslaugų centre ieškomas socialinio darbuotojo padėjėjas Bendruomeniniuose vaikų globos namuose

Keliami reikalavimai:

  1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą (privalumas – būti išklausiusiam įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus);
  2. Žinoti ir gebėti taikyti pirmosios medicininės pagalbos teikimo būdus;
  3. Turėti teorinių bei praktinių žinių apie vaikų globą, integraciją, socializaciją, vaikų maitinimo reikalavimus;
  4. Žinoti vaiko anatomijos, fiziologijos pagrindus, amžiaus tarpsnių bei specialiųjų poreikių ypatumus;
  5. Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus.
  6. Gebėti kurti ir stiprinti žmonių ryšius, sėkmingai palaikyti ir teikti pagalbą.

Darbo pobūdis – ugdyti globotinių darbinius įgūdžius: padėti ir mokyti globotinius siūti, megzti, lyginti, skalbti, ruošti konservus žiemai, gaminti maistą, savarankiškai tvarkyti patalpas, aplinką, naudotis buitiniais prietaisais ir kt., lydėti vaikus išvykose, ekskursijose už vaikų globos namų ribų, į kitus ugdymo užsiėmimus ir padeda jiems orientuotis aplinkoje, Padeda, konsultuoja, motyvuoja vaikus vykdyti savo pareigas (namų darbų ruoša, probacijos tarnybos reikalavimai, kiti pagrįsti, vaiko amžių atitinkantys įpareigojimai). Padėti ir mokyti globotinius rūpintis higiena (rengiantis, maitinantis, prausiantis, šukuojantis ir pan.), užtikrinti, kad globotiniai visada švariai rengtųsi, būtų tvarkingi, padėti vaikui rengtis savarankiškam gyvenimui ir integruotis į visuomenę. Priimant (apgyvendinant) palydėti asmenį į kambarį, supažindinti su jo gyvenamąja aplinka šeimynoje ir kt.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,30

Pretendentas savo gyvenimo aprašymą (CV) turi pateikti elektroniniu paštu personalas@panspc.lt iki liepos 29 d. Telefonas pasiteirauti: 8 675 71939.