Reikalingas socialinio darbuotojo padėjėjas Bendruomeniniuose vaikų globos namuose – skelbimo galiojimas pasibaigė

Reikalavimai:

Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, būti išklausęs įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus – privalumas;

Žinoti ir gebėti taikyti pirmosios medicininės pagalbos teikimo būdus;

Turėti teorinių bei praktinių žinių apie vaikų globą, integraciją, socializaciją, vaikų maitinimo reikalavimus;

Žinoti vaiko anatomijos, fiziologijos pagrindus, amžiaus tarpsnių bei specialiųjų poreikių ypatumus;

Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus.

Darbo pobūdis:

Lydėti vaikus išvykose, ekskursijose už vaikų globos namų ribų, į kitus ugdymo užsiėmimus ir padėti jiems orientuotis aplinkoje;

Ugdyti globotinių darbinius įgūdžius: padėti ir mokyti globotinius siūti, megzti, lyginti, skalbti, ruošti konservus žiemai, gaminti maistą, savarankiškai tvarkyti patalpas, aplinką, naudotis buitiniais prietaisais ir priemonėmis, globotiniui skirtomis techninės pagalbos priemonėmis, kitomis ugdymo priemonėmis, kitų veiklų, susijusių su užimtumu, kasdiene savitarna, savitvarka, mokina saugos ir sveikatos;

Padėti ir mokyti globotinius rūpintis higiena (rengiantis, maitinantis, prausiantis, šukuojantis ir pan.), užtikrina, kad globotiniai visada švariai rengtųsi, būtų tvarkingi, laiku keistųsi apatinius drabužius, patalynę, miegotų tvarkingai paklotose lovose su miegui skirtais rūbais;

Padėti vaikui rengtis savarankiškam gyvenimui ir integruotis į visuomenę.

Pretendentas turi pateikti gyvenimo aprašymą (CV), kvalifikaciją atitinkančius dokumentus (kopijas), asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei prašymą leisti dalyvauti atrankoje. Dokumentus pateikti A. Mackevičiaus 55 A 233 kab. nuo 8 iki 16 val., (pietų pertrauka – nuo 12 iki 12.45 val.).  Telefonas pasiteirauti +370 67571939.