Reikalingas socialinio darbuotojo padėjėjas darbui su suaugusiais ir senyvo amžiaus asmenimis su negalia – skelimo galiojimas pasibaigė

turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją, būti išklausęs įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus (privalumas);
mokėti teikti pirmąją pagalbą ir turėti galiojančius pirmosios pagalbos mokymų ir higienos įgūdžių mokymų pažymėjimus;
žinoti ir vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės apsaugos sritį, darbą su suaugusiais ir senyvo amžiaus asmenimis su negalia, darbo santykius, socialinių darbuotojų etikos kodeksu;
gebėti vertinti proto negalią ir psichikos sutrikimų turinčių žmonių reakcijas ir elgseną, suprasti ir reaguoti į ekstremalius tokių žmonių būsenos pokyčius.

Darbo pobūdis:
dirbti komandoje su kitais skyriaus darbuotojais;
užtikrinti skyriaus paslaugų gavėjams individualią, diskretišką pagalbą, padėti jiems tenkinti būtinuosius poreikius (maitinti, rūpintis asmens higiena, lydėti pasivaikštant lauke, išeinant už Centro ribų);
rūpintis ir užtikrinti švarą ir tvarką kabinetuose, kambariuose (keisti patalynę, tvarkyti spinteles, valyti dulkes, grindis, sanitarinius mazgus).

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,3

Pretendentas turi pateikti gyvenimo aprašymą (CV), kvalifikaciją atitinkančių dokumentų kopijas (įžanginių socialinio darbuotojo padėjėjo mokymų, pirmos pagalbos mokymų ir higienos įgūdžių mokymų pažymėjimų kopijas) bei prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

Dokumentus pateikti iki 2020 m. lapkričio 18 d., el. paštu personalas@panspc.lt.
Telefonas pasiteirauti 8 694 00392.