Reikalingas socialinio darbuotojo padėjėjas socialinės globos asmens namuose teikimui – skelbimo galiojimas pasibaigė

Reikalavimai:

Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, būti išklausiusiam įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus išskyrus asmenis, turinčius socialinio darbo kvalifikacinį laipsnį.

Mokėti teikti pirmąją pagalbą ir turėti galiojančius pirmosios pagalbos mokymų ir higienos įgūdžių mokymų pažymėjimus.

Žinoti ir vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės apsaugos sritį, darbą su suaugusiais ir senyvo amžiaus asmenimis su negalia, darbo santykius, socialinių darbuotojų etikos kodeksu.

Gebėti vertinti įvairias negalias turinčių žmonių reakcijas ir elgseną, suprasti ir reaguoti į ekstremalius tokių žmonių būsenos pokyčius.

Darbo pobūdis:

bendradarbiauti su socialiniu darbuotoju ir kitais specialistais,

teikti socialinę ir kitokią pagalbą trumpalaikės socialinės globos paslaugų gavėjams bei padėti tenkinti jų kasdieninio gyvenimo, socialinius poreikius.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,46.

Pretendentas turi pateikti gyvenimo aprašymą (CV), kvalifikaciją atitinkančių dokumentų kopijas, galiojančius pirmosios pagalbos mokymų ir higienos įgūdžių mokymų pažymėjimus, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

Dokumentus pateikti iki 2021 m. rugpjūčio 24 d., el. paštu personalas@paneveziospc.lt, telefonas pasiteirauti +370 69400392.