Reikalingas socialinio darbuotojo padėjėjas-vairuotojas – skelbimo galiojimas pasibaigė

Reikalavimai:

Turėti vidurinį išsilavinimą.

Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir ne mažesnį kaip 2 metų vairavimo stažą;

Žinoti autotransporto priemonių, jų mechanizmų, prietaisų bei atskirų agregatų paskirtį, išdėstymą, veikimo principus, jų gedimo požymius bei priežastis, gedimų įtaką saugiam eismui, autotransporto priemonių remonto ir priežiūros reikalavimus, kelių eismo taisykles ir vairavimo įvairiomis eismo sąlygomis pagrindus ir jų laikytis, keleivių ir vaikų vežimo taisykles;

Mokėti suteikti pirmąją medicinos pagalbą;

Turėti konfliktų valdymo, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, planavimo ir veiklos organizavimo žinių bei jas taikyti praktiškai;

Būti baigęs socialinių darbuotojų padėjėjų 40 val. įvadinius mokymus – privalumas.

Darbo pobūdis:

Vykdyti paskirto automobilio techninę priežiūrą, įvertinti jo techninę būklę;

Pildyti transporto paslaugų neįgaliesiems, nevyriausybinėms neįgaliųjų organizacijoms registrą ir automobilio darbo apskaitos dokumentą – kelionės lapą: pasirašo jame, fiksuoja darbo laiką, nuvažiuotus kilometrus;

Padėti paslaugų gavėjui įlipti į automobilį ir išlipti iš jo, esant reikalui – palydi į ligoninės ar poliklinikos priimamąjį, parveža į namus;

Užtikrinti transporto priemonės, kito jam perduoto įstaigos turto apskaitą bei saugumą.

Pretendentas turi pateikti gyvenimo aprašymą (CV), kvalifikaciją atitinkančius dokumentus (kopijas), asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei prašymą leisti dalyvauti atrankoje. 

Dokumentus pateikti A. Mackevičiaus 55A 233 kab. nuo 8 iki 16 val., (pietų pertrauka – nuo 12 iki 12.45 val.).  Telefonas pasiteirauti +370 67571939.