Reikalingas socialinis darbuotojas darbui su šeimomis, Šeimos gerovės skyrius – skelbimo galiojimas pasibaigė

Reikalavimai:

žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, nustatančiais vaiko teisių apsaugą ir šeimos teisę, socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančius teisės aktus ir mokėti juos taikyti dirbant šeimomis;

išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir taikyti praktiniame darbe;

turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą, turėti socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją;

mokėti dirbti kompiuterio programomis MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet Explorer, Outlook;

mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas.

Darbo pobūdis:

informuoti ir konsultuoti šeimas socialinės paramos teikimo ir problemų sprendimų klausimais;

tirti šeimų socialinę situaciją;

vykdyti socialinių problemų šeimoms prevenciją;

planuoti ir teikti socialinę priežiūrą šeimoms;

formuoti šeimos, kuriai teikiamos socialinės paslaugos, bylą, kaupti ir sisteminti dokumentaciją, informaciją, susijusią su šeima, jos socialine aplinka;

kartu su šeima sudaryti Susitarimą dėl bendros veiklos siekiant pokyčių ir jo laikantis organizuoti bei teikti socialinę priežiūrą, numatyti konkrečias socialines paslaugas, ieškoti socialinių sprendimų alternatyvų;

nustatyta tvarka fiksuoti darbo su šeimomis pokyčius;

bendradarbiauti pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, atvejo vadybininkų ir kitų specialistų komanda sprendžiant socialinių paslaugų teikimo šeimoms klausimus.

Pretendentas turi pateikti gyvenimo aprašymą (CV), kvalifikaciją atitinkančius dokumentus (kopijas), asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

Dokumentus pateikti iki 2018 m. gruodžio 3 d., adresu A. Mackevičiaus 55 A 233 kab. nuo 8 iki 16 val., (pietų pertrauka – nuo 12 iki 12.45 val.). Telefonas pasiteirauti +370 68420815