Reikalingas socialinis darbuotojas darbui su socialinės rizikos šeimomis – skelbimo galiojimas pasibaigė

Reikalavimai:

žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, nustatančiais vaiko teisių apsaugą ir šeimos teisę, socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančius teisės aktus ir mokėti juos taikyti dirbant šeimomis;

išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir taikyti praktiniame darbe;

turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą, turėti socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją;

mokėti dirbti kompiuterio programomis MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet Explorer, Outlook;

mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas.

Darbo pobūdis:

organizuoti ir teikti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams bei vaikams, kuriems teikiama trumpalaikė/ilgalaikė globa;

informuoti ir konsultuoti šeimas socialinės paramos teikimo ir problemų sprendimų klausimais;

planuoti ir teikti socialinę priežiūrą šeimoms;

dirbti prevencinį darbą su šeimomis, kurios dar neįtrauktos į rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. Teikti Vaiko teisių apsaugos skyriui (toliau – VTAS) išvadą dėl šeimų traukimo/neįtraukimo į apskaitą.

Pretendentas turi pateikti gyvenimo aprašymą (CV), kvalifikaciją atitinkančius dokumentus (kopijas), asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei prašymą leisti dalyvauti atrankoje. 

Dokumentus pateikti A. Mackevičiaus 55A 233 kab. nuo 8 iki 16 val., (pietų pertrauka – nuo 12 iki 12.45 val.).  Telefonas pasiteirauti   8 (45) 46 54 93.