Reikalingas socialinis darbuotojas Pagalbai namuose – skelbimo galiojimas pasibaigė

Reikalavimai:

turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo krypties išsilavinimą;

išmanyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus, žinoti ir gebėti taikyti Vyriausybės nutarimus, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus, kitus teisės aktus, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimus, lokalius (Centro) teisės aktus;

turėti kompiuterinio raštingumo (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių;

gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

Darbo pobūdis:

padėti vyr. soc. darbuotojui planuoti, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti pagalbos į namus teikėjų veiklą;

informuoti ir konsultuoti asmenis socialinės priežiūros paslaugų gavimo, organizavimo ir teikimo klausimais;

sistemiškai analizuoti ir vertinti teikiamų pagalbos namuose paslaugų kokybę, skyriaus darbuotojų  pateikiamas darbo  ataskaitas, teikti išvadas vyr. soc. darbuotojui;

teikti metodinę pagalbą projekto „Integralios pagalbos paslaugų teikiamų  namuose, plėtra ir kokybės gerinimas Panevėžio mieste“ vykdytojams;

tikrinti socialinio darbuotojo padėjėjo darbą, vertinti socialinio darbo su asmeniu teikimo veiksmingumą, išvadas teikia vyr. soc. darbuotojui.

Pretendentas turi pateikti gyvenimo aprašymą (CV), kvalifikaciją atitinkančius dokumentus (kopijas), asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

Dokumentus pateikti A. Mackevičiaus 55A 233 kab. nuo 8 iki 16 val., (pietų pertrauka – nuo 12 iki 12.45 val.).  Telefonas pasiteirauti   8 670 30328.