Reikalingas socialinis darbuotojas Pagalbos namuose skyriuje – skelbimo galiojimas pasibaigė

Reikalavimai:

turėti aukštąjį socialinio darbuotojo ar  jam prilygintą išsilavinimą.

turėti ne mažiau, kaip 1 metų socialinio darbo su suaugusiais neįgaliais asmenimis, senyvo amžiaus asmenimis ir (ar) suaugusiais socialinės rizikos asmenimis patirtį.

išmanyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus, žinoti ir gebėti taikyti Vyriausybės nutarimus, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus, kitus teisės aktus, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimus, lokalius (Centro) teisės aktus;

turėti kompiuterinio raštingumo (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių;

gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

Darbo pobūdis:

informuoja ir konsultuoja asmenis paslaugų gavimo, organizavimo ir teikimo klausimais;

atlieka asmens paslaugų poreikio vertinimą / pervertinimą, pildo reikiamą dokumentaciją:

lankosi  asmens namuose;

nustato asmens nesavarankiškumą bei galimybes savarankiškumą ugdyti ar kompensuoti asmens interesus ir poreikius atitinkančiomis socialinėmis paslaugomis;

nustato artimųjų gebėjimus, galimybes bei motyvaciją suteikti pagalbą asmeniui, kuris pats  nebegali tinkamai pasirūpinti savimi;

įvertina asmens aplinkos pritaikymą jo savarankiškumui užtikrinti;

įvertina kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos paslaugų poreikio vertinimui;

įvertinus paslaugų poreikį, nustatyta tvarka parengia asmens (toliau – paslaugų gavėjas) poreikio vertinimo / pervertinimo dokumentus ir išvadas teikia vyr. soc. darbuotojui;

užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugą, teikiant bei gaunant informaciją apie pareiškėjus, paslaugų gavėjus, tvarkant paslaugų teikimo dokumentus ir juos saugant;

 

Pretendentas turi pateikti gyvenimo aprašymą (CV), kvalifikaciją atitinkančius dokumentus (kopijas), asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

Dokumentus pateikti iki 2018-12-31, A. Mackevičiaus 55 A 233 kab. nuo 8 iki 16 val., (pietų pertrauka – nuo 12 iki 12.45 val.).  Telefonas pasiteirauti   8 670 30328.