Reikalingas socialinis darbuotojas socialinės priežiūros poreikio nustatymui – skelbimo galiojimas pasibaigė

Kvalifikaciniai reikalavimai:

  • turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo krypties išsilavinimą;
  • išmanyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus, žinoti ir gebėti taikyti Vyriausybės nutarimus, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus, kitus teisės aktus, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimus, lokalius (Centro) teisės aktus;
  • turėti kompiuterinio raštingumo (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių;
  • gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
  • žinoti tarnybinės etikos reikalavimus; bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles ir jomis vadovautis;
  • mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti turimą informaciją, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje (toliau-pretendentai), privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. asmens dokumento kopiją;
  2. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. gyvenimo aprašymą (CV);
  4. užpildytą pretendento anketą.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,4.

Norintieji dalyvauti atrankoje dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo sistemą (per VATIS Prašymų teikimo modulį) https://www.testavimas.vtd.lt

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos iki 2019 m. spalio 14 d.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Apie konkursą galima pasiteirauti tel.: 8 694 00392, el. p. personalas@panspc.lt.