Reikalingas socialinis darbuotojas (terminuota darbo sutartis) – skelbimo galiojimas pasibaigė

Reikalingas socialinis darbuotojas projekto ,,Integralios pagalbos paslaugų, teikiamų namuose, plėtra ir kokybės gerinimas Panevėžio mieste“ įgyvendinimo metu iki 2019 m. rugsėjo mėn.

Reikalavimai:

turėti aukštąjį socialinio darbo išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą;

būti iniciatyvus, sąžiningas, kruopštus;

gebėti inicijuoti ir diegti naujoves;

gebėti organizuoti socialinę globą įvairių socialinių problemų bei specialių poreikių turintiems asmenims;

gebėti bendrauti su įvairių įstaigų specialistais, klientų artimaisiais, globėjais, rūpintojais sprendžiant asmens problemas;

gebėti tiksliai vertinti asmens socialinę situaciją, veiksmingai bendrauti su asmeniu ir jo aplinka, efektyviai organizuoti žmogiškuosius,  finansinius bei kitus išteklius, organizuoti socialinį darbą ir socialinių paslaugų teikimą kliento namuose;

gebėti dirbti komandoje;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

Darbo pobūdis:

organizuoti socialinių paslaugų teikimą, prieš tai įvertinus situaciją asmens namuose;

teikti gyventojams informaciją apie savivaldybės teritorijoje teikiamas integralios pagalbos paslaugas;

analizuoti ir vertinti teikiamų pagalbos namuose paslaugų kokybę, socialinių darbuotojų padėjėjų pateikiamas darbo  ataskaitas;

parengti Individualų socialinės globos planą, užtikrinant paslaugų gavėjo, kitų šeimos narių ar artimųjų giminaičių dalyvavimą jį sudarant;

užtikrinti, kad paslaugas teikiantys darbuotojai vadovautųsi žmogiškos etikos normomis, kad jų ir paslaugų gavėjo santykiai būtų grindžiami abipusės pagarbos, tarpusavio supratimo ir susitarimo principais;

reguliariai lankytis paslaugų gavėjus jų namuose, siekiant išsiaiškinti jų vertinimus dėl teikiamų paslaugų, mobiliosios komandos narių darbo kokybės, iškilusių problemų.

Pretendentas turi pateikti gyvenimo aprašymą (CV), kvalifikaciją atitinkančius dokumentus (kopijas), asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

Dokumentus pateikti A. Mackevičiaus 55 A 233 kab. nuo 8 iki 16 val., (pietų pertrauka – nuo 12 iki 12.45 val.). Telefonas pasiteirauti 8 676 49460.