Reikalingas viešųjų pirkimų specialistas – skelbimo galiojimas pasibaigė

Reikalavimai:

Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities teisės arba vadybos ir verslo administravimo studijų krypties išsilavinimą.

Turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirties viešųjų pirkimų srityje.

Mokėti dirbti šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis.

Būti susipažinus ir vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis Viešųjų pirkimų, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų pirkimų organizavimą.

Darbo pobūdis:

Organizuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus, siekiant efektyvaus pirkimams skirtų lėšų panaudojimo, rengti ir tvarkyti dokumentus, susijusius su viešaisiais pirkimais.

Teisės aktų nustatyta tvarka atlikti viešųjų pirkimų procedūras (įskaitant viešųjų pirkimų vykdymą per CPO katalogą, CVP IS priemonėmis).

Derinti pirkimo iniciatorių parengtas paraiškas, vykdyti viešuosius pirkimus, kvietimų tiekėjams tekstus, kad jie atitiktų Viešųjų pirkimų įstatymo, viešųjų pirkimų taisyklių reikalavimus.

Registruoti pirkimo iniciatorių pateiktas paraiškas.

Vykdyti viešuosius pirkimus ir kiekvieną atliktą viešąjį pirkimą registruoti viešųjų pirkimų žurnale.

Vadovaujantis viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodika, skaičiuoti Centro viešųjų pirkimų vertes.

Rengti sutarčių su pirkimus laimėjusiais vykdytojais projektus, juos derinti su teisininku.

Teisės aktų nustatyta tvarka rengti viešųjų pirkimų skelbimus, ataskaitas ir nustatyta tvarka teikti juos Viešųjų pirkimų tarnybai, užtikrinti informacijos pateikimo savalaikiškumą.

Pretendentas turi pateikti gyvenimo aprašymą (CV), kvalifikaciją atitinkančius dokumentus (kopijas), asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

Dokumentus pateikti iki 2018 m. gruodžio 28 d., adresu A. Mackevičiaus 55 A 233 kab. nuo 8 iki 16 val., (pietų pertrauka – nuo 12 iki 12.45 val.) arba el. p. e.vanagiene@panspc.lt. Telefonas pasiteirauti +370 604 19683.