REIKALINGAS VYRESNYSIS BUHALTERIS (1 etatas) – skelbimo galiojimas pasibaigė

Reikalavimai:

Turėti aukštąjį arba jam prilygintą finansų arba apskaitos studijų krypties išsilavinimą.

Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, miesto Tarybos sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą.

Turėti kompiuterinio raštingumo (Word, Excel, Power point, Outlook), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių.

Gerai žinoti ir taikyti praktikoje Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

Darbo pobūdis:

Padeda vyr. buhalteriui organizuoti centro ūkinės ir finansinės veiklos buhalterinę apskaitą pagal LR buhalterinės apskaitos įstatymą, finansinės atskaitomybės standartus kitus teisės aktus.

Skaičiuoja Centro darbuotojų darbo užmokestį, taip pat nedarbingumo pašalpas, komandiruočių išlaidas, užtikrina savalaikį ir teisingą jų išmokėjimą. Užtikrina visišką atsiskaitymą su atleidžiamu darbuotoju pagal teisės aktų reikalavimus.

Vykdo atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitą ir kontrolę.

Pretendentas turi pateikti gyvenimo aprašymą (CV), kvalifikaciją atitinkančius dokumentus (kopijas), asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
Dokumentus pateikti A. Mackevičiaus 55 A 223 kab. nuo 8 iki 16 val., (pietų pertrauka – nuo 12 iki 12.45 val.). Telefonas pasiteirauti +370 60419683.