Reikalingas vyriausiasis socialinis darbuotojas darbui su šeimomis – skelbimo galiojimas pasibaigė

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  1. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinės apsaugos sritį, darbą su šeimomis, vaiko teisių apsaugą ir įvaikinimą, vaiko globą (rūpybą);
  2. žinoti ir gebėti taikyti socialinio darbo ir vadybos metodus;
  3. turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą, turėti socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba turėti socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją,
  4. gebėti naudotis kompiuterinėmis technologijomis (Word, Excel, Power point, Outlook), turėti naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių;
  5. išmanyti ir gebėti taikyti dokumentų rengimo taisykles bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
  6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
  7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą;
  8. žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
  9. būti atsakingu, pareigingu, tolerantišku, iniciatyviu.


Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje (toliau-pretendentai), privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. asmens dokumento kopiją;
2. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
3. gyvenimo aprašymą (CV);
4. užpildytą pretendento anketą;
5. motyvacinį laišką.
Norintieji dalyvauti atrankoje dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo sistemą (per VATIS Prašymų teikimo modulį) https://www.testavimas.vtd.lt

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos iki 2019 m. balandžio 5 d.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Apie konkursą galima pasiteirauti tel.: 8 684 20815, el. p. centras@panspc.lt.