Skelbiamas konkursas vyriausiojo buhalterio pareigoms užimti – skelbimo galiojimas pasibaigė

Reikalavimai:

Turėti aukštąjį arba jam prilygintą finansų arba apskaitos studijų krypties išsilavinimą.

Turėti ne mažiau nei 3 metus buhalterinio darbo patirties.

Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, miesto Tarybos sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą; gebėti savo darbe taikyti Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).

Turėti kompiuterinio raštingumo (Word, Excel, Power point, Outlook), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių.

Gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

Darbo pobūdis:

Organizuoja centro ūkinės ir finansinės veiklos buhalterinę apskaitą pagal LR buhalterinės apskaitos įstatymą, finansinės atskaitomybės standartus kitus teisės aktus; kontroliuoja ekonomišką materialinių darbo ir finansų resursų naudojimą.

Užtikrina: teisingą ūkinės bei finansinės įstaigos veiklos rezultatų apskaitą, savalaikį darbo užmokesčių mokėjimą, teisingą lėšų, mokesčių pervedimą, buhalterinių duomenų ir dokumentų saugumą, balanso ir suvestinių ataskaitų apie pajamas, išlaidas ir biudžeto naudojimą, kitų statistinių dokumentų sudarymą ir jų pateikimą atitinkamoms institucijoms nustatyta tvarka ar prašymu.

Kontroliuoja: pirminių ir buhalterinių dokumentų, atsiskaitymų ir mokėjimo įsipareigojimų forminimo tvarkos laikymąsi, inventorizuojant kontroliuoja pagrindines lėšas, materialines vertybes ir pinigines lėšas.

Asmenys, norėdami dalyvauti atrankoje dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu http://www.testavimas.vtd.lt/.

Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos (iki 2018 m. balandžio 13 d.).

Telefonas pasiteiravimui 8 604 19683.