Skelbiamas konkursas vyriausiojo buhalterio pareigoms užimti – skelbimo galiojimas pasibaigė

Reikalavimai:

Turėti aukštąjį arba jam prilygintą finansų arba buhalterinės apskaitos studijų krypties išsilavinimą.

Turėti buhalterinio darbo patirties, dirbant biudžetinėje įstaigoje.

Turėti ne mažiau nei 3 metus patirties dirbant vyriausiojo buhalterio pareigose.

Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, miesto Tarybos sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą; gebėti savo darbe taikyti Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS)

Turėti kompiuterinio raštingumo (Word, Excel, Power point, Outlook), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių.

Gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

Darbo pobūdis:

Organizuoja centro ūkinės ir finansinės veiklos buhalterinę apskaitą pagal LR buhalterinės apskaitos įstatymą, finansinės atskaitomybės standartus kitus teisės aktus; kontroliuoja ekonomišką materialinių darbo ir finansų resursų naudojimą.

Užtikrina: teisingą ūkinės bei finansinės įstaigos veiklos rezultatų apskaitą, savalaikį darbo užmokesčių mokėjimą, teisingą lėšų, mokesčių pervedimą, buhalterinių duomenų ir dokumentų saugumą, balanso ir suvestinių ataskaitų apie pajamas, išlaidas ir biudžeto naudojimą, kitų statistinių dokumentų sudarymą ir jų pateikimą atitinkamoms institucijoms nustatyta tvarka ar prašymu.

Kontroliuoja: pirminių ir buhalterinių dokumentų, atsiskaitymų ir mokėjimo įsipareigojimų forminimo tvarkos laikymąsi, inventorizuojant kontroliuoja pagrindines lėšas, materialines vertybes ir pinigines lėšas.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje (toliau-pretendentai), privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Asmens dokumento kopiją.
  2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Gyvenimo aprašymą (CV).
  4. Pretendento anketą (pretendentams į darbuotojo pareigas).
  5. Viešųjų ir privačių interesų deklaraciją.
  6. Motyvacinį laišką.

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

Norintieji dalyvauti atrankoje dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo sistemą (per VATIS Prašymų teikimo modulį) https://www.testavimas.vtd.lt.

Skelbimas galioja 14 dienų nuo paskelbimo dienos VTD sistemoje.

Informacijos kreiptis į Socialinių paslaugų centro direktorę tel. (8-45) 465493,

mob. 860419683, arba el. p. l.kazokiene@panspc.lt, adresu A. Mackevičiaus 55A, Panevėžys.