Skelbiamas konkursas direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti – skelbimo galiojimas pasibaigė

Reikalavimai:

Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo krypties išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis ir magistro laipsniai). Magistro tos pačios krypties laipsnis – laikomas privalumu.

Turėti ne mažiau nei 2 metus administracinio darbo patirties socialinėje srityje.

Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, miesto Tarybos sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą.

Turėti kompiuterinio raštingumo (MS Office), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių.

Turėti patirties dirbant su informacinėmis sistemomis (SPIS ir /ar DVS).

Gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

Žinoti socialinio darbo veiklos ypatumus, etikos standartus, reikalavimus profesiniam tobulėjimui bei taikyti praktikoje.

Suprasti  ir gebėti taikyti tarpinstitucinio bendradarbiavimo teisinius pagrindus.

Turėti konfliktų valdymo, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, planavimo ir veiklos organizavimo žinių, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, rinktis darbo metodus, vertinti  pavaldžių darbuotojų darbą.

Darbo pobūdis:

Padeda planuoti, organizuoti, kontroliuoti ir vertinti priskirtų skyrių veiklą.

Teikia metodinę pagalbą, pagal poreikį organizuoja atvejų aptarimus, kontroliuoja skyrių metinių planų vykdymą, esant poreikiui inicijuoja darbo metodikos, užtikrinančios planų įgyvendinimą, keitimą.

Kontroliuoja ir konsultuoja dėl minimalios priežiūros priemonių vykdymo.

Organizuoja, kontroliuoja ir vertina pavaldžių Skyrių vadovų, vyriausiųjų socialinių darbuotojų darbą. Juos instruktuoja, konsultuoja, teikia profesinę, metodinę pagalbą, sprendžiant užimtumo ir kitas problemas, susijusias su  skyrių veiklos organizavimu, vidaus kontrolės sistema.

Vykdo vidinės kontrolės procedūras koordinuojamuose Skyriuose.

Vykdo vidaus kokybės sistemos procedūras koordinuojamuose Skyriuose. Inicijuoja ir rengia sprendimus vidaus kokybės sistemai gerinti.

Asmenys, norėdami dalyvauti atrankoje dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu http://www.testavimas.vtd.lt/.

Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos (iki 2018 m. balandžio 18 d.).

Telefonas pasiteiravimui 8 604 19683.