Socialinio darbuotojo padėjėjas

Keliami reikalavimai:

Būti baigęs socialinių darbuotojų padėjėjų 40 val. įvadinius mokymus.

Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją.

Turėti kompiuterinio raštingumo (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu) įgūdžių.

Žinoti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus, žinoti ir gebėti taikyti Vyriausybės nutarimus, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus, kitus teisės aktus, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimus, lokalius (Centro) teisės aktus.

Turėti konfliktų valdymo, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, planavimo ir veiklos organizavimo žinių bei gebėti jas taikyti praktikoje.

Privalumas: B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, kelių eismo taisyklių ir vairavimo įvairiomis eismo sąlygomis pagrindų žinojimas.

Darbo pobūdis – teikti pagalbą socialiniams darbuotojams dirbant su socialinę riziką patiriančiais asmenimis ir užtikrinti paslaugų gavėjų nustatytos tvarkos laikymąsi ir saugią aplinką laikino apnakvindinimo, intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir Apgyvendinimo Nakvynės namuose metu.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,20 (1120 Eur neatskaičius mokesčių).

Pretendentas savo gyvenimo aprašymą (CV) turi pateikti iki 2022 m. gegužės 25 d. elektroniniu paštu personalas@paneveziospc.lt. Telefonas pasiteirauti: 8 694 00392.

Sutinku su privatumo politika

X
Padidinti teksta
Kontrastas