Socialinių paslaugų centras siekia gerinti paslaugų kokybę

Didėjantis socialinių paslaugų poreikis, gyventojų lūkesčiai skatina įstaigas keistis ir stiprinti paslaugų kokybę. Ne išimtis – Socialinių paslaugų centras (SPC).

SPC antrus metus analizuoja teikiamas paslaugas, dokumentaciją, darbuotojų ir paslaugų gavėjų nuomonę. „Savianalizės rezultatai ypač reikšmingi planuojant gyventojų poreikius. Kita vertus, galime kryptingai ir nuosekliai ugdyti, plėtoti darbuotojų kompetencijas, ieškoti alternatyvių socialinio darbo tobulinimo būdų“, – sako SPC direktorė Lina Kazokienė.

Per pastaruosius metus specialistų darbo laikas pakoreguotas taip, kad būtų patogesnis dirbantiems ir socialines paslaugas gaunantiems žmonėms; trumpiau vertinamas socialinių paslaugų poreikis; pasiūlyti du atsiskaitymo būdai – grynaisiais arba bankiniu pavedimu.

Šią vasarą numatyta didinti trumpalaikės globos vietų neįgaliems, senyviems gyventojams.  Nuo liepos 1 d. centras teiks asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyno pildymą dėl specialiųjų poreikių nustatymo, vertinant asmenis, kuriems sukako senatvės pensijos amžius. Šią paslaugą teiks 2 socialiniai darbuotojai. Kviečiame besidominčius naujomis darbo galimybėmis kreiptis į Centro personalo specialistą.

SPC primena, kad teikia šias paslaugas: apgyvendinimas, psichologinė pagalba, kasdienių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, laisvalaikio, asmeninės higienos paslaugų organizavimas, maitinimas, sveikatos priežiūra ir kt. paslaugos, reikalingos priklausomai nuo žmogaus savarankiškumo. Vasarą dėl SPC plečiamų paslaugų prašoma kreiptis į Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrių (tel. 501 273, 115 kab.).

SPC neapsiriboja esamais rezultatais ir siekia Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo standarto. Todėl įstaiga dalyvauja Europos socialinio fondo finansuojamame projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“.

SPC kviečia bendruomenę pareikšti nuomonę dėl paslaugų kokybės – rašykite el. paštu centras@panspc.lt.