Menu Close

Pagalbos namuose skyriaus funkcijos

Skyriaus  tikslas: sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) kuo ilgiau gyventi namuose, padėti integruotis į visuomenę gerinant jų gyvenimo kokybę, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą jo gyvenamojoje aplinkoje.

Skyriaus funkcijos:

  • analizuoti Savivaldybės vykdomos socialinių paslaugų teikimo politikos įgyvendinimo rezultatus, priskirtų koordinuoti socialinių paslaugų poreikį mieste;
  • priimti gyventojų prašymus dėl bendrųjų, specialiųjų, socialinės priežiūros ir laikino atokvėpio  paslaugų gavimo;
  • organizuoti asmens socialinių paslaugų poreikio vertinimą / pervertinimą, nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų ir socialinės globos poreikius;
  • surašyti Buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus, pildo klausimynus dėl asmens veiklos ir gebėjimo įvertinimo, rengia išvadas dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus;
  • teikti senyvo amžiaus asmenims, neįgaliems suaugusiems asmenims ir jų šeimoms specialiąsias pagalbos į namus paslaugas, padedančias asmeniui(šeimai) tvarkytis buityje, dalyvauti visuomenės gyvenime;
  • atliekamas asmeninės pagalbos poreikio vertinimas, pildomas asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimynas.

Darbo laikas:

Pirmadienį–penktadienį 8.00–18.00 val.
Šeštadienį 9.00–14.00 val.

Pagalbos namuose skyriaus vedėja socialiniams reikalams
Asta Dagienė
Tel. +370 619 88435
El. paštas asta.dagiene@paneveziospc.lt

Skip to content