Komisijos, tarybos

Viešųjų pirkimų komisija

Nematerialiojo,  ilgalaikio materialiojo ir atsargų nurašymo ir likvidavimo komisija