Sveikiname darbuotojus sėkmingai pabaigus mokslus

Gerai ži­no­me po­sa­kį: „Moks­lo šak­nys – kar­čios, o vai­siai – sal­dūs“. Panevėžio socialinių paslaugų centro administracija sveikina darbuotojus, įgijusius universitetinį aukštojo mokslo diplomą. Jū­sų atkaklumas ir ryž­tin­gu­mas, su­kaup­tos žinios ir ge­bė­ji­mai pa­dės drą­siai ir ryž­tin­gai ženg­ti pir­myn.

Sveikiname Tomą Vaiginienę įgijus socialinio darbo magistro laipsnį, Irminą Petrauskienę ir Ramunę Mazūrienę – socialinių mokslų (socialinio darbo krypties) magistro laipsnį, Gintarę Mačytę – teisės magistro laipsnį, Loretą Linkevičienę, Jolitą Zaborskienę ir Daivą Puzinienę įgijus universitetinį socialinio darbo bakalauro laipsnį.