Menu Close

Vaiko laikinosios priežiūros paslauga

Vaikų dienos socialinė priežiūra

Pagrindinis / Vaiko laikinosios priežiūros paslauga

Vaiko laikinosios priežiūros socialinėje įstaigoje paslaugos tikslas – Vaiko laikinoji priežiūra organizuojama nedelsiant, kai Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) ar jos įgaliotas teritorinis skyrius, atlikę vaiko situacijos vertinimą, nustato vaiko apsaugos poreikį. Jei vaiko tėvai ar kiti vaiko atstovai pagal įstatymą nenurodo ar negali nurodyti vaiko giminaičių, su vaiku emociniais ryšiais susijusių ar kitų asmenų, galinčių laikinai prižiūrėti vaiką, arba vaiko tėvams ar kitiems (kitam) vaiko atstovams (atstovui) pagal įstatymą nepavyksta sutarti dėl vaiko laikinosios priežiūros su jų nurodytais asmenimis, arba Tarnyba ar jos įgaliotas teritorinis skyrius įvertina, kad toks asmuo negali užtikrinti vaikui saugios aplinkos, o vaiko tėvai ar kiti vaiko atstovai pagal įstatymą negali ar nenori nurodyti kito asmens, galinčio laikinai prižiūrėti vaiką, Tarnyba ar jos įgaliotas teritorinis skyrius vaiko laikinąją priežiūrą organizuoja, jį apgyvendinę kartu su jo tėvais ar vienu iš jų arba kitais vaiko atstovais (atstovu) pagal įstatymą, kurie (kuris) nekelia realaus pavojaus vaiko fiziniam ar psichiniam saugumui, sveikatai ar gyvybei socialinę priežiūrą teikiančioje socialinių paslaugų įstaigoje. Jei šeimoje yra tik vienas vaiko atstovas pagal įstatymą, kartu su juo gali būti apgyvendinami ir kiti jo vaikai, kuriems nebuvo nustatytas vaiko apsaugos poreikis.

Paslaugos gavėjų grupė – Vaikai, kuriems nustatytas vaiko apsaugos poreikis socialinėje įstaigoje, kartu su jo atstovu pagal įstatymą.

Paslaugos teikimo trukmė – nustačius vaiko apsaugos poreikį, kai vaiko laikinoji priežiūra organizuojama socialinę priežiūrą teikiančioje socialinių paslaugų įstaigoje, – pagal poreikį, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo vaiko laikinosios priežiūros pritaikymo dienos.

Teikiama vaiko laikinosios priežiūros paslauga yra apmokama vaikui/ams ir jo tėvams ar kitiems jo atstovams pagal įstatymą.

Paslaugos administravimo vieta – Panevėžio socialinių paslaugų centras, adresu A. Mackevičiaus 55 A, Panevėžys, 231 kab. Informacija telefonu mob. 8 684 20756, nesusisiekus kreiptis telefonu – 8 684 20815.- Nuoroda

Veiklą reglamentuojantys dokumentai:
Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. A1-794 „Dėl Vaiko laikinosios priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“. –Nuoroda

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. A1-141 „Dėl atvejo vadybos aprašo patvirtinimo“. – Nuoroda

Panevėžio m. savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23d. sprendimas Nr. 1-376 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Panevėžio mieste tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. 1-86 pripažinimo netekusiu galios“. – Nuoroda

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. –Nuoroda

Socialinių paslaugų įstatymas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“. – Nuoroda

Vyriausybės patvirtintu 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583, „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“. – Nuoroda

 

Skip to content