Dokumentai

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VIDAUS TVARKOS  TAISYKLĖS (2021 m.)

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS (2020 m.)


PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS


PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DOKUMENTŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS


PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS


PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKA


PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMO  TVARKOS APRAŠAS IR PRIEDAI


PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO STRATEGINIS 2019-2021 METŲ VEIKLOS PLANAS


PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS


PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA


INTERESANTŲ APTARNAVIMO STANDARTAS


MOBINGO IR PSICHOLOGINIO SMURTO DARBO APLINKOJE PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS


CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKA


INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA


CENTRO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ INVENTORIZACIJOS TAISYKLĖS


PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS


PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE TAISYKLĖS


DĖL PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS


PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKA


PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR IŠSAUGOJIMO POLITIKA


Panevėžio socialinių paslaugų centro profesinės sąjungos nariams galioja: