Dokumentai

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS (2020 m.)


PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS


PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DOKUMENTŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS


PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS


PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKA


PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMO  TVARKA


PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS


PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA


INTERESANTŲ APTARNAVIMO STANDARTAS


CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKA


INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA


CENTRO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ INVENTORIZACIJOS TAISYKLĖS


PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS


Panevėžio socialinių paslaugų centro profesinės sąjungos nariams galioja: