Veiklos sritys

Vizija
Aukštos kokybės, visiškai tenkinanti visuomenės poreikius, nuolat tobulėjanti socialinių paslaugų įstaiga.

Misija
Užtikrinti numatytas kokybiškas paslaugas Panevėžio miesto gyventojams; Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, miesto Tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais teikti socialines paslaugas Panevėžio miesto gyventojams; Kryptingai planuoti Panevėžio socialinių paslaugų centro (PSPC) veiklą; Siekti racionalesnio finansinių, materialinių ir darbo išteklių paskirstymo ir naudojimo; Centras privalo skubiai reaguoti į socialinius pokyčius visuomenėje, atsiradus naujiems poreikiams, pradėti teikti naujas socialines paslaugas, siekiant išvengti socialinės įtampos bei užtikrinti socialinį teisingumą.