Menu Close

Nakvynės namų individualios priežiūros darbuotojas

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

– turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.

– turėti vieną iš kvalifikacijų:

  1. socialinio darbuotojo padėjėjo ar lankomosios priežiūros darbuotojo, ar individualios priežiūros darbuotojo kvalifikaciją pagal socialinio darbuotojo padėjėjo ar lankomosios priežiūros darbuotojo, ar individualios priežiūros darbuotojo profesinio mokymo programą.
  2. būti socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išklausęs 40 akademinių valandų įžanginius mokymus, o pradėjęs dirbti per 12 mėnesių – ne trumpesnius kaip 160 akademinių valandų mokymus.
  3. būti sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka įgijęs slaugytojo padėjėjo profesinę kvalifikaciją ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išklausęs 40 akademinių valandų įžanginius mokymus.

– prieš pradedant dirbti privalo: būti baigęs privalomojo sveikatos mokymo kursus ir turėti privalomojo higienos įgūdžių mokymų pažymėjimus.

Darbas slenkančiu darbo grafiku, pagal suminę darbo laiko apskaitą.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 0,72.

Pretendentas turi pateikti gyvenimo aprašymą, kvalifikaciją atitinkančių dokumentų kopijas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Dokumentus pateikti iki 2024 m. gegužės 17 d. el. paštu personalas@paneveziospc.lt. Telefonas pasiteirauti +370 694 00 392.

Skip to content