Menu Close

Vykdoma veikla

Panevėžio socialinių paslaugų centras įsteigtas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. 1-48-31.

Centro vizija – žmogus svarbiausia.

Centro misija – kokybiškas socialines paslaugas teikianti ir bendruomenės poreikius tenkinanti, nuolat tobulėjanti socialinių paslaugų įstaiga.

Pagrindinis tikslas – teikti kokybiškas socialines paslaugas Panevėžio miesto gyventojams, siekiant užtikrinti visuomenės socialinį saugumą, užkirsti kelią asmens, šeimos, bendruomenės socialinėms problemoms kilti.

Vertybės:

 • profesionalumas – dirbame efektyviai, sparčiai ir kokybiškai. Kiekvieną darbą atliekame sąžiningai ir atsakingai, nuolat tobuliname savo profesinius įgūdžius, ieškome geriausio sprendimo, naujų darbo metodų bei formų, skatiname kūrybiškumą, siekiame tobulėti, trokštame žinių ir esame iniciatyvūs.
 • bendradarbiavimas – esame atviri socialiniams partneriams, veikiame vieningai vardan bendro tikslo, dalijamės žiniomis ir patirtimi, diskutuojame ir geranoriškai padedame vienas kitam.
 • atsakingumas – mes esame atsakingi už savo darbus, sprendimus, savo teikiamų paslaugų kokybę. Dirbame taip, kad galėtume didžiuotis savo įstaiga ir jos veikla.
 • pagarba žmogui – mes tikime, kad žmogus yra svarbiausia vertybė, siekiame išklausyti ir elgtis be išankstinio nusistatymo, esame jautrūs kito žmogaus nuomonei ir situacijai, tolerantiški, atviri sau ir visuomenei.
 • inovatyvumas – esame dinamiški ir pasiruošę pokyčiams, domimės naujovėmis ir jas skatiname, ieškome tobulėjimo sričių ir siekiame jas įgyvendint.

Čia galite rasti nuorodas į oficialius Lietuvos respublikos galiojančius ir priimtus dokumentus ar straipsnius

Panevėžio socialinių paslaugų centras įsteigtas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. 1-48-31.

Centro vizija – žmogus svarbiausia.

Centro misija – kokybiškas socialines paslaugas teikianti ir bendruomenės poreikius tenkinanti, nuolat tobulėjanti socialinių paslaugų įstaiga.

Pagrindinis tikslas – teikti kokybiškas socialines paslaugas Panevėžio miesto gyventojams, siekiant užtikrinti visuomenės socialinį saugumą, užkirsti kelią asmens, šeimos, bendruomenės socialinėms problemoms kilti.

Vertybės:

 • profesionalumas – dirbame efektyviai, sparčiai ir kokybiškai. Kiekvieną darbą atliekame sąžiningai ir atsakingai, nuolat tobuliname savo profesinius įgūdžius, ieškome geriausio sprendimo, naujų darbo metodų bei formų, skatiname kūrybiškumą, siekiame tobulėti, trokštame žinių ir esame iniciatyvūs.
 • bendradarbiavimas – esame atviri socialiniams partneriams, veikiame vieningai vardan bendro tikslo, dalijamės žiniomis ir patirtimi, diskutuojame ir geranoriškai padedame vienas kitam.
 • atsakingumas – mes esame atsakingi už savo darbus, sprendimus, savo teikiamų paslaugų kokybę. Dirbame taip, kad galėtume didžiuotis savo įstaiga ir jos veikla.
 • pagarba žmogui – mes tikime, kad žmogus yra svarbiausia vertybė, siekiame išklausyti ir elgtis be išankstinio nusistatymo, esame jautrūs kito žmogaus nuomonei ir situacijai, tolerantiški, atviri sau ir visuomenei.
 • inovatyvumas – esame dinamiški ir pasiruošę pokyčiams, domimės naujovėmis ir jas skatiname, ieškome tobulėjimo sričių ir siekiame jas įgyvendint.

Panevėžio socialinių paslaugų centro NUOSTATAI

Vizija

Aukštos kokybės, visiškai tenkinanti visuomenės poreikius, nuolat tobulėjanti socialinių paslaugų įstaiga.

Misija
Užtikrinti numatytas kokybiškas paslaugas Panevėžio miesto gyventojams; Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, miesto Tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais teikti socialines paslaugas Panevėžio miesto gyventojams; Kryptingai planuoti Panevėžio socialinių paslaugų centro (PSPC) veiklą; Siekti racionalesnio finansinių, materialinių ir darbo išteklių paskirstymo ir naudojimo; Centras privalo skubiai reaguoti į socialinius pokyčius visuomenėje, atsiradus naujiems poreikiams, pradėti teikti naujas socialines paslaugas, siekiant išvengti socialinės įtampos bei užtikrinti socialinį teisingumą.

Įstaigos vadovo darbo laikas:

Pirmadienis – ketvirtadienis8:00 val. – 17:00 val.
Penktadienis8:00 val. – 15:45 val.
Pietų pertrauka:12:00 val. – 12:45 val.
 • Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. I ketvirtis – Atsisiųsti
 • Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. II ketvirtis – Atsisiųsti
 • Biudžeto vykdymo ataskaita 2020 m. I ketvirtis – Atsisiųsti
 • Biudžeto vykdymo ataskaita 2020 m. II ketvirtis – Atsisiųsti
 • Biudžeto vykdymo ataskaita 2020 m. III ketvirtis – Atsisiųsti
 • Biudžeto vykdymo ataskaita 2020 m. IV ketvirtis – Atsisiųsti

Įvykdyti viešieji pirkimai – Nuoroda

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas ir priedai – Atsisiųsti aprašus, Atsisiųsti priedus

Numatomi viešieji pirkimai 2020 m. – Atsisiųsti

2019 m. viešųjų pirkimų planas – Atsisiųsti

2017 m. viešųjų pirkimų planas – Atsisiųsti

2016 m viešųjų pirkimų planas – Atsisiųsti


Pirkimų suvestinė 2017 m.

Sausio-birželio mėn. – Atsisiųsti

Liepos-gruodžio mėn. – Atsisiųsti


Pirkimų suvestinė 2016 m.

Sausio-birželio mėn. – Atsisiųsti

Gegužės-gruodžio mėn. – Atsisiųsti

Gruodžio mėn. – Atsisiųsti

Panevėžio socialinių paslaugų centro darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis.

 

 lentelė Panevėžio socialinių paslaugų centro darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis

Eil. Nr. Markė, modelis Spalva Valstybinis registracijos numeris
1. Peugeot 308 Pilka KTK 625
2. Peugeot 208 Pilka KTK 626
3. Citroen Berlingo Balta JSJ 991
4. Citroen Berlingo Pilka JSU 052
5. VW Caravelle Balta HAA 136
6. Opel Vivaro Juoda JBR 467
7. Renault Trafic Pilka KCL 381
8. Toyota Corolla Verso Mėlyna FJF 267
9. Peugeot 307 SW Žalia FTA 778
10. Ford Fiesta Raudona LGH 619

panevėžio socialinių paslaugų centro apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašo 2019-2021 m. priemonių įgyvendinimo planas.

Eil. Nr.Priemonės pavadinimasVykdymo dataVykdytojai
1.Supažindinti darbuotojus su apgaulės ir korupcijos prevencijos politika ir priemonių planu2019 m. II-III ketv.Administratorius
2.Internetinėje svetainėje paskelbti Centro apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos 2019-2021 m. priemonių įgyvendinimo planą2019 m. II ketv.Komunikacijos koordinatorius
3.Įstaigoje gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką, nedelsiant informuoti įstaigos vadovąGavus pranešimąAdministratorius
4.Skundų, pareiškimų dėl galimų apgaulės ir korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų nagrinėjimasGavus skundą, pareiškimą ar siūlymąDirektoriaus pavaduotojas
5.Peržiūrėti darbuotojų pareigybių aprašymus ir, esant būtinybei, įtraukti antikorupciniu požiūriu svarbias nuostatas bei teisines atsakomybės priemones2019 m. II-III ketv.Teisininkas
6.Skelbti informaciją apie priimtus norminius aktus internete ir kitose visuomenės informavimo priemonėseNuolatKomunikacijos koordinatorius

Panevėžio socialinių paslaugų centro apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarka – Atsisiųsti

Panevėžio socialinių paslaugų centras neturi pakartotinai naudoti teikiamų skaitmeninių dokumentų rinkinių, esančių Skaitmeninių dokumentų rinkinių portale ar kitoje skaitmeninių dokumentų rinkiniams skelbti skirtoje informacinėje sistemoje; dokumentų, kuriems taikomos specialiosios dokumentų pakartotinio naudojimo sąlygos, ir specialiosios jų pakartotinio naudojimo sąlygos; informacijos apie susitarimus dėl išimtinių teisių (viešosioms paslaugoms teikti, Lietuvos kultūros paveldui skaitmeninti) pakartotinai naudoti dokumentus suteikimo.

Pagrindinis / Vykdoma veikla
Pagrindinis / Vykdoma veikla
Pagrindinis / Vykdoma veikla
Skip to content