Menu Close

Teisinė informacija

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą. 

 

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

  1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
  2. pavojaus aplinkai;
  3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
  4. neteisėtos veiklos finansavimo;
  5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
  6. neteisėtu būdu įgyto turto;
  7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
  8. kitų pažeidimų.
Pranešėjas informaciją apie pažeidimą gali pateikti:
  1. elektroniniu pašto adresu pranesk@paneveziospc.lt;
  2. tiesiogiai kompetentingam subjektui.

Informacijos apie pažeidimus Panevėžio socialinių paslaugų centre teikimo tvarkos aprašo 2 priedas Pranešimas apie pažeidimą

Įstatymai:

Vyriausybės nutarimai:

Ministrų įsakymai:

Rekvizitai

Biudžetinė įstaiga
Panevėžio socialinių paslaugų centras

A. Mackevičiaus g. 55A, 35159 Panevėžys
Tel. 8 45 46 54 93
El. paštas centras@paneveziospc.lt
Kodas Juridinių asmenų registre 300601541

Darbo laikas

I–IV 8.00–17.00 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.
IV 7.00–18.00 val.
Be pietų pertraukos
V 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Skip to content