Menu Close

Lėšos veiklai viešinti

Laikotarpis

Sandorio rūšis

Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo pavadinimas ir (ar) kodas

Lėšų suma (Eur)

2023-03-15 – 2024-06-30

Sutartis dėl informacijos viešinimo paslaugos

UAB „ON Media“ - 301238630

5500,00

Skip to content