Administracinė informacija

Pagrindinis / Administracinė informacija

Panevėžio socialinių paslaugų centro NUOSTATAI

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Centras 2021 m. akreditavo socialinės priežiūros paslaugas: pagalba į namus; socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas; apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose (likusiems be tėvų globos vaikams (nuo 16 m.), kuriems teikiama socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje, sulaukusiems pilnametystės asmenims (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose); laikinas apnakvindinimas; intensyvi krizių įveikimo pagalba; psichosocialinė pagalba; apgyvendinimas nakvynės namuose; pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti;  palydėjimo paslauga jaunuoliams.

Panevėžio socialinių paslaugų centro darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis.

Eil. Nr.

Vidutinis Centro darbuotojų bruto darbo užmokestis per mėn.

Pareigybės lygis

Pareigybių skaičius – 169 pareigybės, iš jų:

2020 m., VI ketv., Eur

2021 m., I ketv., Eur

2021 m., II ketv., Eur

2021 m. III ketv., Eur

1.

Vadovai: direktorius – 1 pareigybė, direktoriaus pavaduotojas – 1 pareigybė; Ūkio tarnybos vadovas  – 1 pareigybė, skyriaus vadovai – 5 pareigybės.

A2

8 pareigybės

1718,55

1747,97

1829,26

1851,72

2.

Specialistai, iš jų:

A2/A1

65 pareigybės:

 

 

 

 

2.1.

Socialinių  paslaugų srities specialistai: atvejo vadybininkai – 8, socialiniai darbuotojai – 50 pareigybių;  užimtumo specialistas – 1 pareigybė.

A2

59 pareigybės

1427,47

1428,20

1446,46

1454,46

2.2.

Kitų sričių specialistai: vyr. specialistai – 3 pareigybės, psichologas – 3,75 pareigybės.

A2/A1

6,75 pareigybės

1537,67

1511,40

1562,05

1562,05

3.

Kvalifikuoti darbuotojai, iš jų:

C

96 pareigybės

 

 

 

 

3.1.

Individualios priežiūros darbuotojai: soc. darbuotojo padėjėjai – 89 pareigybės, slaugytojo padėjėjai – 7 pareigybės. 

C

96 pareigybės

1025,28

981,95

989,37

1030,74

VIDUTINIS VISŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS

169  PAREIGYBĖS

1427,24

1417,38

1456,79

1474,74

Eil. Nr.

Vidutinis Centro darbuotojų bruto darbo užmokestis per mėn.

Pareigybės lygis

Pareigybių skaičius -171 pareigybė, iš jų:

2021 m., IV ketv., Eur

1.

Vadovai: direktorius – 1 pareigybė, direktoriaus pavaduotojas – 2 pareigybės; Skyriaus vedėjai – 7 pareigybės.

A2

10 pareigybių

2087,26

2.

Specialistai, iš jų:

A2/A1

65 pareigybės:

 

2.1.

Socialinių  paslaugų srities specialistai: atvejo vadybininkai – 8, socialiniai darbuotojai – 50 pareigybių;  užimtumo specialistas – 1 pareigybė.

A2

59 pareigybės

54 moterys – 1427,47

5 vyrai – 1483,80

2.2.

Kitų sričių specialistai: vyr. specialistai – 3 pareigybės, psichologas – 3,75 pareigybės.

A2/A1

6,75 pareigybės

1537,67

3.

Kvalifikuoti darbuotojai, iš jų:

C

96 pareigybės

 

3.1.

Individualios priežiūros darbuotojai: soc. darbuotojo padėjėjai – 89 pareigybės, slaugytojo padėjėjai – 7 pareigybės. 

C

96 pareigybės

87 moterys – 1025,28

9 vyrai – 1054,58

VIDUTINIS VISŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS

171  PAREIGYBĖ

1427,24

 Pareigybės lygisPareigybių sk.Pareigybių sk. iš visoVDU 2022 m. I ketv., EurVDU 2022 m. I ketv., Eur
1.DirektoriusA21102530,382209,80
Direktoriaus pavaduotojas22196,44
Skyriaus vedėjas71902,57
       
2.Specialistai:A2/A1 
Socialinių paslaugų srities specialistai 
2.1.Atvejo vadybininkasA28691707,961498,87
Socialinis darbuotojas601521,65
Užimtumo specialistas11267,00
Kitų sričių specialistai 
2.2.Vyr. specialistasA2/A114,751695,971669,55
Psichologas3,751643,12
       
3. Kvalifikuoti darbuotojai:C 91,95 1135,96
3.1.Soc. darbuotojo padėjėjasC87,951149,71
Slaugytojo padėjėjas41122,20
       
VDU visų darbuotojų:175,70  
 Pareigybės lygisPareigybių sk.Pareigybių sk. iš visoVDU 2022 m. II ketv., EurVDU 2022 m. II ketv., Eur
1.DirektoriusA21102530,382209,80
Direktoriaus pavaduotojas22196,44
Skyriaus vedėjas71902,57
       
2.Specialistai:A2/A1 
Socialinių paslaugų srities specialistai 
2.1.Atvejo vadybininkasA28691707,961498,87
Socialinis darbuotojas601521,65
Užimtumo specialistas11267,00
Kitų sričių specialistai 
2.2.Vyr. specialistasA2/A114,751695,971669,55
Psichologas3,751643,12
       
3. Kvalifikuoti darbuotojai:C 91,95 1135,96
3.1.Soc. darbuotojo padėjėjasC87,951149,71
Slaugytojo padėjėjas41122,20
       
VDU visų darbuotojų:175,70  

Įvykdyti viešieji pirkimai

Vykdomi viešieji pirkimai:

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas.

Numatomi viešieji pirkimai 2022 m.

Numatomi viešieji pirkimai 2021 m.

Numatomi viešieji pirkimai 2020 m. – atsisiųsti

2019 m. viešųjų pirkimų planas – atsisiųsti

2017 m. viešųjų pirkimų planas – atsisiųsti

Pirkimų suvestinė 2017 m.

Sausiobirželio mėn. – atsisiųsti

Pirkimų suvestinė 2016 m.

Sausiobirželio mėn. – atsisiųsti

Gegužėsgruodžio mėn. – atsisiųsti

Gruodžio mėn. – atsisiųst

Informacija ruošiama

Eil. Nr.Markė, modelisSpalvaValstybinis registracijos numeris
1.Peugeot 308PilkaKTK 625
2.Peugeot 208PilkaKTK 626
3.Citroen BerlingoBaltaJSJ 991
4.Citroen BerlingoPilkaJSU 052
5.VW CaravelleBaltaHAA 136
6.Opel VivaroJuodaJBR 467
7.Renault TraficPilkaKCL 381
8.Toyota Corolla VersoMėlynaFJF 276
9.Peugeot 307 SWŽaliaFTA 778
10.Ford FiestaRaudonaLGH 619

Panevėžio socialinių paslaugų centro apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašo 20222024m. priemonių įgyvendinimo planas.

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo data

Vykdytojai

1.

Supažindinti darbuotojus su apgaulės ir korupcijos prevencijos politika ir priemonių planu

2022 m. I ketv.

Administratorius, skyrių vedėjai

2.

Interneto svetainėje paskelbti Panevėžio socialinių paslaugų centro apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos 2022-2024 m. priemonių įgyvendinimo planą

2022 m. I ketv.

Komunikacijos koordinatorius

3.

Įstaigoje gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką, nedelsiant informuoti įstaigos vadovą

Gavus pranešimą

Administratorius

4.

Skundų, pareiškimų dėl galimų apgaulės ir korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų nagrinėjimas

Gavus skundą, pareiškimą ar siūlymą

Direktoriaus pavaduotojas bendriesiems reikalams

5.

Peržiūrėti darbuotojų pareigybių aprašymus ir, esant būtinybei, įtraukti antikorupciniu požiūriu svarbias nuostatas bei teisines atsakomybės priemones

2022 m. III ketv.

Teisininkas

6.

Skelbti informaciją apie priimtus norminius aktus internete ir kitose visuomenės informavimo priemonėse

Nuolat

Komunikacijos koordinatorius

7.

Apgaulės ir korupcijos prevencijos plano papildymas esant poreikiui

20222024 m.

Komunikacijos koordinatorius

Panevėžio socialinių paslaugų centro apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai, sąrašas

Sutinku su privatumo politika

X
Padidinti teksta
Kontrastas