Pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai, sąrašas

  1. Direktoriaus pavaduotojas bendriesiems reikalams
  2. Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams
  3. Vyriausiasis buhalteris
  4. Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas
  5. Socialinės globos skyriaus vedėjas
  6. Pagalbos namuose skyriaus vedėjas
  7. Šeimos gerovės skyriaus vedėjas
  8. Nakvynės namų skyriaus vedėjas
  9. Vaikų globos ir rūpybos skyriaus vedėjas
  10. Globos centro vedėjas

Sąrašas patvirtintas Panevėžio socialinių paslaugų centro direktoriaus 2021 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-661.

Sutinku su privatumo politika

X
Padidinti teksta
Kontrastas