Menu Close

Apnakvindiname ir apgyvendiname asmenis Nakvynės namuose

Kas yra apgyvendinimas nakvynės namuose?

Laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamos vietos ar dėl kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.

Kas gali gauti šią paslaugą?

 • socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys;
 • senyvo amžiaus asmenys;
 • kiti socialinę riziką patiriantys asmenys (pvz., besilaukiančios moterys, nepilnametės besilaukiančios merginos ir nepilnametės motinos).

Kokia pagalba teikiama?

 • apgyvendinimas;
 • emocinė-psichologinė pagalba;
 • minimalių buitinių ir asmens higienos paslaugų (virtuvėlė, dušas, skalbimo paslaugos ir t. t.) organizavimas;
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir kitur namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.);
 • darbo įgūdžių ugdymas;
 • pagalba organizuojant sveikatos priežiūros paslaugas;
 • apsaugos organizavimas;
 • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui individualiai.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

 • pasą, asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat gyventi Lietuvoje;
 • išrašą iš sveikatos priežiūros įstaigos (F027/a);
 • prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti.

Kur kreiptis?

A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys

Specialistų kontaktai

Kas yra laikinas apnakvindinimas?

Nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenins, kurie yra benamiai, smurtautojai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., jei nesuteikus šių paslaugų, kyla grėsmė jų sveikatai ar gyvybei.

Kas gali gauti šią paslaugą?

 • socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys;
 • senyvo amžiaus asmenys;
 • smurtautojai;
 • iš pataisos įstaigų paleisti asmenys, nuo kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne daugiau nei 12 mėn.;
 • socialinę riziką patiriančios šeimos.

Kokia pagalba teikiama?

 • nakvynės suteikimas;
 • minimalios asmens higienos paslaugų (pvz., dušo) organizavimas;
 • minimalių buitinių paslaugų (pvz., virtuvėlės) organizavimas;
 • esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, palydėjimas į sveikatos priežiūros įstaigą.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

 • pasą arba asmens tapatybės kortelę;
 • prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti.

Kur kreiptis?

A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys

Specialistų kontaktai ČIA.

Paslaugų teikimą reglamentuojantys teisės aktai:

Skip to content