Menu Close

Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne

Kas yra aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne?

Aprūpinimo būtiniausiais  drabužiais  ir avalyne paslauga – bendroji socialinė paslauga, skirta asmenų minimalių socialiai priimtinų poreikių tenkinimui, aprūpinant juos drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis.

Kas gali gauti šią paslaugą?

  • vaikai su negalia ir jų šeimos;
  • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
  • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
  • socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos;
  • socialinę riziką patiriančios šeimos;
  • kiti asmenys ir šeimos.

Kokia pagalba teikiama?

Būtiniausių drabužių, avalynės ir kitų reikmenų teikimas.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

  • laisvos formos asmens prašymą;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);
  • Panevėžio socialinių paslaugų centro direktoriaus įsakymu patvirtintą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

Kur kreiptis?

A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys

Paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktai:

Skip to content