Menu Close

Noriu gauti apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugą

Kas yra apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose?

Namų aplinkos sąlygų sukūrimas ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą.

Kas yra apgyvendinimas apsaugotame būste?

Tai asmens (šeimos) apgyvendinimas ir pagalbos suteikimas namų aplinkoje, reikalingų paslaugų organizavimas bendruomenėje, siekiant kompensuoti, atkurti, ugdyti, palaikyti ir plėtoti asmens (šeimos) socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius.

Kas gali gauti šią paslaugą?

  • likę be tėvų globos vaikai (nuo 16 m.);
  • sulaukę pilnametystės asmenys (24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba).

Kokia pagalba teikiama?

  • apgyvendinimas;
  • socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas;
  • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveika gyvensena, namų ruoša, namų saugumas, švara virtuvėje ir kitur namuose, maisto gaminimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.);
  • kitos paslaugos.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

  • prašymą dėl paslaugų skyrimo;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • neįgaliojo pažymėjimo (darbingumo lygio pažymos, pažymos dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo) ar (ir) specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos kopiją;
  • sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (forma 027/a), kuriame turi būti nurodyta konkreti diagnozė ir informacija apie asmens sveikatos būklę.

Kur kreiptis?

A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys

Specialistų kontaktai

Paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktai:

Skip to content