Menu Close

Palydėjimo paslauga jaunuoliams

Kas yra palydėjimo paslauga jaunuoliams?

Visuma tarpusavyje susijusių paslaugų ir (ar) priemonių, kurios teikiamos, siekiant padėti palydėjimo paslaugos jaunuoliams gavėjams prisitaikyti prie socialinės aplinkos, ugdyti jų gebėjimus spręsti kylančias socialines ir kitas problemas, t. y. palengvinti palydėjimo paslaugos jaunuoliams gavėjų socialinę integraciją bendruomenėje.

Kas gali gauti šią paslaugą?

  • likę be tėvų globos vaikai (nuo 16 m.), kuriems teikiama globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje;
  • socialinę riziką patiriantys vaikai (nuo 16 m.);
  • vaikai (nuo 16 m.), kurie gyvena socialinę riziką patiriančiose šeimose;
  • sulaukę pilnametystės asmenys (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose.

Kokia pagalba teikiama?

  • bendravimas;
  • psichologinės ir psichoterapinės pagalbos organizavimas;
  • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, perkant reikalingas prekes, paslaugas ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus ir pan.);
  • socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas;
  • darbo įgūdžių ugdymas;
  • kitos paslaugos.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

Kur kreiptis?

A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys

Specialistų kontaktai

Paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktai:

Skip to content