Menu Close

Priimame prašymus maisto kortelei gauti

Kas yra Materialinio nepritekliaus mažinimo programa?

Materialinio nepritekliaus mažinimo programos pagrindinis tikslas – prisidėti prie materialinio nepritekliaus mažinimo itin mažas pajamas turintiems asmenims, leidžiant jiems sutaupyti bent dalį lėšų maisto produktams ir (ar) būtinojo vartojimo prekėms įsigyti, kuriuos jie galėtų panaudoti kitiems būtiniesiems savo poreikiams tenkinti, kaip pavyzdžiui, apmokėti sąskaitas, įsigyti vaistų ir kita. 

Kas gali gauti šią paslaugą?

Jeigu bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) yra didesnės negu 1,5 VRP dydžio, bet neviršija 2,5 VRP per mėnesį:

 • kai vienam gyvenančiam asmeniui ar bendrai gyvenantiems asmenims (ar vienam iš jų) yra nustatytas 55 procentų ar mažesnis dalyvumo lygis;
 • kai motina ar tėvas vienas augina vaiką (vaikus);
 • kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų;
 • kai vienas gyvenantis asmuo arba abu bendrai gyvenantys asmenys yra sukakę senatvės pensijos amžių ar gauna išankstinę senatvės pensiją;
 • kai dėl objektyvių priežasčių (ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo ir pan.) bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo neturi pakankamai pajamų patenkinti būtiniausius poreikius, jeigu bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui nepakanka valstybės teikiamos socialinės paramos ir jie yra išnaudoję visas kitų pajamų gavimo galimybes;
 • jei gaisras, stichinė nelaimė suniokojo nuosavybės teise priklausantį ar nuomojamą (asmenys su nuomotoju raštu sudarę gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir ją įregistravę viešame registre), neapdraustą ar draustą, bet pagal draudimo sutartį tai nėra draudžiamasis įvykis, nekilnojamąjį turtą, kuris yra vienintelis vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų turimas ar nuomojamas (kai nuomininkai kito gyvenamojo būsto nuosavybės teise neturi), gyvenamasis būstas, nukentėjęs dėl gaisro, stichinės nelaimės. Šiuo atveju vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų pajamos nevertinamos ir parama pagal MNM programą skiriama vienus metus. Dėl šios paramos asmenys turi kreiptis per tris mėnesius nuo gaisro ar stichinės nelaimės dienos ir pateikti kompetentingų institucijų dokumentus (pažymas), patvirtinančius įvykusio gaisro, stichinės nelaimės faktą arba šių dokumentų (pažymų) kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

 • nustatytos formos prašymą;
 • nustatytos formos sutikimą gauti pagal 2021–2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo programą teikiamą paramą donacija;
 • asmens tapatybės dokumentus ar leidimą nuolat gyventi Lietuvoje;
 • pažymą apie pajamas (visų šeimos narių per paskutinius 3 kalendorinius mėnesius iki kreipimosi dėl paramos);
 • teismo nutartį dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtintą sutartį dėl vaikų išlaikymo.

 Kur kreiptis?

A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys

Specialistų kontaktai

Paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktai 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl 2021–2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo programos Lietuvoje projektų finansavimo sąlygų ir administravimo taisyklių patvirtinimo”;

Panevėžio miesto savivaldybės mero 2024 m. balandžio 12 d. potvarkis Nr. M-216 „Dėl paramos Panevėžio miesto savivaldybės gyventojams teikimo pagal 2021-2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo programą“.

Skip to content