Menu Close

Dienos socialinė globa institucijoje

Kas yra dienos socialinė globa institucijoje?

Visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. Paslauga teikiama asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis ar nuolatinės slaugos poreikis.

Kas gali gauti šią paslaugą (Panevėžio miesto savivaldybės gyventojai)?

 • suaugę asmenys, turintys negalią;
 • suaugę asmenys, turintys sunkią negalią.

Kokia pagalba teikiama?

 • bendravimas;
 • laisvalaikio organizavimas, ugdymo organizavimas  (suaugusiesiems su negalia iki 21 m.);
 • maitinimo organizavimas (kai paslauga teikiama ilgiau nei 5 val. per dieną)
 • psichologinė ir psichoterapinė pagalba;
 • pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt.;
 • socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas;
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus ir pan.);
 • darbo įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.);
 • sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas;
 • transporto paslaugų organizavimas;
 • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

 • prašymą-paraišką (SP-8 forma);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę). Jei asmuo neveiksnus, reikės globėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento;
 • neįgalumo lygio, darbingumo lygio, nuolatinės pagalbos arba nuolatinės slaugos nustatymo pažymą;
 • neįgaliojo pažymėjimą (neįgalumo nustatymo pažymą);
 • medicinos dokumentų išrašą (F-027/a) su gydytojų išvadomis;
 • jei asmuo neveiksnus, reikalinga Teismo sprendimo dėl neveiksnumo kopija.

Kur kreiptis?

Į Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrių.

Specialistų kontaktai

Informacija apie laisvas vietas Panevėžio socialinių paslaugų centre

Licencijos rūšis: Institucinė socialinė globa (dienos) suaugusiems asmenims su negalia, Nr. L000000491

Paslaugų teikimą reglamentuojantys teisės aktai:

Skip to content