Menu Close

Teikiame intensyvią krizių įveikimo pagalbą

Kas yra intensyvi krizių įveikimo pagalba?

Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo, pagalbos, kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas ir (ar) organizavimas asmeniui (šeimai), siekiant atkurti jo (jos) savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę, laikino apgyvendinimo, jei asmuo (šeima) dėl patirto smurto, prievartos, nustatyto vaiko apsaugos poreikio ar kitų priežasčių negali naudotis savo gyvenamąja vieta.

Kas gali gauti šią paslaugą?

 • vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kiti tos šeimos vaikai kartu su jų atstovais (atstovu) pagal įstatymą;
 • socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys;
 • socialinę riziką patiriančios šeimos;
 • smurtautojai;
 • iš pataisos įstaigų paleisti asmenys, nuo kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne daugiau nei 12 mėn.;
 • kiti asmenys (pvz., smurtą patyrę asmenys, jų vaikai ir kt.).

Kokia pagalba teikiama?

 • bendravimas;
 • psichologinė pagalba;
 • psichosocialinė pagalba;
 • laikinas apgyvendinimas;
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveika gyvensena, namų ruoša, namų saugumas, švara ir tvarka, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.);
 • darbo įgūdžių ugdymas;
 • apsaugos organizavimas;
 • kitos paslaugos, reikalingos konkrečiam asmeniui.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

 • pasą, asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat gyventi Lietuvoje;
 • prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti.

Kur kreiptis?

A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys

Specialistų kontaktai (Intensyvi krizių įveikimo pagalba su apgyvendinimu)

Specialistų kontaktai (Intensyvi krizių įveikimo pagalba be apgyvendinimo)

Paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktai:

Skip to content