Teikiame intensyvią krizių įveikimo pagalbą

Pagrindinis / Paslaugos / Teikiame intensyvią krizių įveikimo pagalbą

Kokia yra intensyvios krizių įveikimo pagalbos paskirtis?

Intensyvios krizių įveikimo paslaugos paskirtis – teikti socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo, pagalbos, kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas ir (ar) organizavimas asmeniui (šeimai), siekiant atkurti jo (jos) savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę, laikino apgyvendinimo, jei asmuo (šeima) dėl patirto smurto, prievartos, nustatyto vaiko apsaugos poreikio ar kitų priežasčių negali naudotis savo gyvenamąja vieta.

Kas gali gauti intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugas?

 • vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kiti tos šeimos vaikai kartu su jų atstovais (atstovu) pagal įstatymą;
 • socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys;
 • socialinę riziką patiriančios šeimos;
 • smurtautojai;
 • iš pataisos įstaigų paleisti asmenys, nuo kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo daugiau nei 12 mėn.;
 • kiti asmenys (pvz.: smurtą patyrę asmenys, jų vaikai ir kt.).

Intensyvios krizių įveikimo paslaugų turinį sudaro šios paslaugos:

 • informavimas;
 • konsultavimas;
 • tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • psichologinė pagalba;
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveika gyvensena, namų ruoša, namų saugumas, švara ir tvarka, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.);
 • vaiko laikinosios priežiūros organizavimas ir teikimas socialinę priežiūrą teikiančioje įstaigoje.

Kur kreiptis dėl intensyvios krizių įveikimo pagalbos?

Dėl intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugų gavimo asmuo / šeima gali kreiptis Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrių (toliau – Skyrius), Panevėžio socialinių paslaugų centrą, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą.

Paslauga šeimai/vaikui ir jo įstatyminiams atstovams yra nemokama.

Šeimos gerovės skyriaus tel. Nr. 8 684 20815.

Kas yra intensyvi krizių įveikimo pagalba su nakvyne?

Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo, pagalbos, kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas ir (ar) organizavimas asmeniui (šeimai), siekiant atkurti jo (jos) savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę, laikino apgyvendinimo, jei asmuo (šeima) dėl patirto smurto, prievartos, nustatyto vaiko apsaugos poreikio ar kitų priežasčių negali naudotis savo gyvenamąja vieta.

Intensyvios krizių įveikimo su nakvynę paslaugų turinį sudaro šios paslaugos:

 • informavimas;
 • konsultavimas;
 • tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • bendravimas;
 • psichologinė pagalba;
 • psichosocialinė pagalba;
 • laikinas apgyvendinimas;
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveika gyvensena, namų ruoša, namų saugumas, švara ir tvarka, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.);
 • darbo įgūdžių ugdymas;
 • apsaugos organizavimas;
 • kitos paslaugos, reikalingos konkrečiam asmeniui.

Paslaugos teikimo trukmė – teikiama pagal poreikį, bet ne ilgiau kaip 7 paras apgyvendinant Nakvynės namuose.

Kur kreiptis dėl intensyvios krizių įveikimo pagalbos?

Dėl Intensyvios krizių įveikimo pagalbos asmenys turi kreiptis į Nakvynės namus (127 kab.), adresu A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžyje, tel. (8 45) 583419 ir pateikti šiuos dokumentus: pasą, asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat gyventi Lietuvoje ir užpildyti prašymą socialinėms paslaugoms gauti.

Paslauga nemokama, teikiama pirmadienįpenktadienį 8.00-19.00 val., be pietų pertraukos.

Veiklą reglamentuojantys dokumentai:

Sutinku su privatumo politika

X
Padidinti teksta
Kontrastas