Menu Close

Teikiame laikino atokvėpio paslaugą

Kas yra laikino atokvėpio paslauga (pagalba į namus)?

Socialinės priežiūros paslaugos, teikiamos laikino atokvėpio paslaugos gavėjams, siekiant sudaryti sąlygas asmenims, kurie namuose augina, prižiūri, globoja (rūpina) ir (ar) slaugo kartu gyvenančius laikino atokvėpio paslaugos gavėjus, derinti asmeninį gyvenimą ir laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūrą, globą (rūpinimą) ir (ar) slaugą, suteikiant jiems galimybę kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės namuose auginamo, prižiūrimo ir (ar) globojamo (rūpinamo) kartu gyvenančio laikino atokvėpio paslaugos gavėjo  priežiūros ir (ar) slaugos.

Kas gali gauti šią paslaugą?

 • Asmuo (-ys) su negalia, kaip jis (jie) apibrėžtas (-i) Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, kuriam (-iems) nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Kokia pagalba teikiama (pagalba į namus)?

 • bendravimas;
 • maitinimo organizavimas (jei maistą pristato kitos tarnybos) arba maisto produktų nupirkimas, pristatymas ir pagalba ruošiant maistą;
  pagalba buityje ir namų ruošoje (skalbiant, tvarkant namus, apsiperkant ir kt.),
 • palydėjimas į įvairias įstaigas;
 • kasdienių asmens higienos įgūdžių palaikymas;
 • laisvalaikio ar užimtumo paslaugų organizavimas;
 • kitos pagalbos organizavimas ligos paūmėjimo ar krizių atvejais;
 • kitos paslaugos, reikalingos siekiant asmeniui sudaryti galimybes gyventi savo namuose.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

 • prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams);
 • pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, jei nėra duomenų valstybės informacinėse sistemose);
 • jei reikalinga pažyma apie 3 paskutinių mėnesių iki kreipimosi dėl paslaugų gautas pajamas (tik tuo atveju, jei nėra duomenų valstybės informacinėse sistemose);
 • kiti dokumentai, turintys reikšmės vertinant laikino atokvėpio paslaugos poreikį.

Kur kreiptis?

A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys

Į Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrių

Specialistų kontaktai

Paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktai:

Skip to content