Menu Close

Teikiame pagalbą į namus

Kas yra pagalba į namus?

Asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Kas gali gauti šią paslaugą?

 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patiriančios šeimos;
 • vaikai su negalia ir jų šeimos;
 • kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

Kokia pagalba teikiama?

 • bendravimas;
 • maitinimo organizavimas (jei maistą pristato kitos tarnybos) arba maisto produktų nupirkimas, pristatymas ir pagalba ruošiant maistą;
 • pagalba buityje ir namų ruošoje (skalbiant, tvarkant namus, apsiperkant ir kt.);
 • palydėjimas į įvairias įstaigas;
 • kasdienių asmens higienos įgūdžių palaikymas;
 • laisvalaikio ar užimtumo paslaugų organizavimas;
 • kitos pagalbos organizavimas ligos paūmėjimo ar krizių atvejais;
 • kitos paslaugos, reikalingos siekiant asmeniui sudaryti galimybes gyventi savo namuose.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

 • prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų valstybės arba žinybiniuose registruose);
 • iš sveikatos priežiūros įstaigos išrašą iš medicininių dokumentų (F027/a). Nuo išrašo išdavimo pradžios negali būti praėję daugiau kaip 3 mėnesiai;
 • kitus pagal poreikį reikalingus dokumentus (nurodoma prašyme).

Kur kreiptis?

A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys

Specialistų kontaktai

Paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktai:

Skip to content