Menu Close

Atvejo vadyba

Kas yra atvejo vadyba?

Tai atvejo vadybininko koordinuojamos kompleksinės pagalbos vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą ar vaiko besilaukiančiai moteriai organizavimas ir teikimas, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, rasti geriausią problemos sprendimo būdą ir sudaryti sąlygas šeimai pačiai siekti reikiamų pokyčių, užtikrinant vaiko saugumą, jo interesus.

Kas gali gauti šią paslaugą?

  • socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos;
  • socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos;
  • socialinę riziką patiriančios šeimos ir jų vaikai;
  • besilaukiančios moterys;
  • ir kitos šeimos auginančios nepilnamečius vaikus.

Kokia pagalba teikiama?

  • šeimos poreikių pagalbai vertinimas (socialinės rizikos veiksnių reiškimosi šeimoje lygiai, vaiko ir jo šeimos apsaugos faktorių vertinimas);
  • pagalbos organizavimas;
  • pagalbos plano sudarymas;
  • pagalbos plano įgyvendinimo koordinavimas;
  • šeimos stebėsena.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

Paslauga teikiama gavus pranešimą iš Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, vaiko atstovų pagal įstatymą ir (ar) pagalbą vaikams ir (ar) šeimoms organizuojančių ir teikiančių įstaigų, organizacijų kreipimosi į Panevėžio socialinių paslaugų centrą.

Kur kreiptis?

A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys

Specialistų kontaktai

Paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktai:

Skip to content