Menu Close

Socialinė priežiūra šeimoms

Kas yra socialinė priežiūra šeimoms?

Paslaugos, teikiamos sunkumų patiriančiai šeimai, turinčiai vaikų (krizė, socialinių įgūdžių stoka, priklausomybės, smurtas, vaikų nepriežiūra ir pan.), siekiant ją įgalinti savarankiškai rūpintis savo vaikais ir tinkamai juos prižiūrėti, savarankiškai spręsti problemas, užtikrinti emocinę ir psichologinę gerovę, palaikyti glaudesnį santykį su socialine aplinka, stiprinti šeimos narių gebėjimus prižiūrėti, pozityviai auklėti ir ugdyti vaikus nuo gimimo, padėti šeimai sukurti vaikų raidai palankią aplinką ir išvengti socialinės atskirties

Kas gali gauti šią paslaugą?

  • socialinę riziką patiriančios šeimos ir jų vaikai;
  • vaikus su negalia ar raidos sutrikimais auginančios šeimos ir jų vaikai;
  • asmenų su negalia šeimos ir jų vaikai.

Kokia pagalba teikiama?

  • bendravimas;
  • socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas;
  • motyvavimas siekti teigiamų pokyčių šeimos gyvenime;
  • kitų pagalbos priemonių pagal šeimos narių poreikius organizavimas (psichosocialinės ar intensyvios krizių įveikimo pagalbos, psichologinio konsultavimo, vaikų dienos socialinės priežiūros, piniginės paramos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, socialinio būsto, specialiųjų pagalbos priemonių ir kt.);
  • pagalba šeimos nariams prižiūrint mažamečius vaikus ir vaikus su negalia, užtikrinant jų saugumą, įgūdžių ugdymą ir poreikių tenkinimą pagal vaiko amžių;
  • kitų specialistų teikiamų paslaugų pagal poreikius organizavimas (psichologo, dietologo, gydytojo, kineziterapeuto ir kt.).

Kokius dokumentus reikia pateikti?

Kur kreiptis?

A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys

Specialistų kontaktai

Paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktai:

Skip to content