Menu Close

Socialinės paslaugos šeimai

Kas yra socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslauga?

Paslauga, teikiama asmenims (šeimoms), siekiant stiprinti jų bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.) ir (ar) organizuojant jų darbinį užimtumą.

Kas gali gauti šią paslaugą?

  • socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos;
  • socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos;
  • socialinę riziką patiriančios šeimos ir jų vaikai.

Kokia pagalba teikiama?

  • bendravimas;
  • maitinimo organizavimas;
  • psichologinis konsultavimas;
  • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint vaikus, bendraujant ir pan.);
  • darbo įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailė, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.);
  • pagalba sunkumus patiriančiai šeimai, turinčiai vaikų, (ugdant tėvų gebėjimus prižiūrėti, pozityviai auklėti ir ugdyti vaikus nuo gimimo, padedant šeimai sukurti palankią aplinką vaikų raidai;
  • kitos paslaugos.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

Paslauga teikiama gavus pranešimą iš Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, Panevėžio miesto savivaldybės ir kitų įstaigų arba kreipiantis į Panevėžio socialinių paslaugų centrą.

Kur kreiptis?

A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys

Specialistų kontaktai

Paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktai:

Skip to content