Menu Close

Teikiame sociokultūrines paslaugas

Kas yra sociokultūrinės paslaugos?

Laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų, mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę; jas teikiant, asmenys (šeimos) gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla.

Kas gali gauti šią paslaugą?

 • vaikai su negalia ir jų šeimos;
 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos;
 • likę be tėvų globos vaikai ir jų šeimos;
 • kiti asmenys ir jų šeimos.

Kokia pagalba teikiama?

 • laisvalaikio organizavimas;
 • socialinius įgūdžius ugdančių žaidimų organizavimas;
 • spektaklių, parodų, koncertų, miesto švenčių ir kitų renginių lankymo organizavimas;
 • teminių popiečių, paskaitų, diskusijų, susitikimų su žymiais žmonėmis organizavimas;
 • valstybinių ir religinių švenčių paminėjimo organizavimas;
 • pasveikinimų asmeninių ir kitų švenčių proga organizavimas;
 • muzikos ir meno terapijos užsiėmimų organizavimas;
 • filmų peržiūrų, knygų ir kitų leidinių skaitymo ir aptarimo organizavimas;
 • ekskursijų, išvykų organizavimas;
 • saviveiklos organizavimas

Kokius dokumentus reikia pateikti?

Asmenys (šeimos), kurie nėra Panevėžio socialinių paslaugų centro paslaugų gavėjai dėl sociokultūrinių paslaugų skyrimo kreipiasi į Panevėžio socialinių paslaugų centrą pateikia šiuos dokumentus:

 • laisvos formos asmens prašymą;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams).

Kur kreiptis?

A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys

Paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktai:

Skip to content