Teikiame transporto organizavimo paslaugą

Pagrindinis / Paslaugos / Teikiame specialaus transporto paslaugą

Kas yra transporto organizavimo paslauga?

Tai paslauga, teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

Kas gali gauti transporto organizavimo paslaugą?

 • vaikai su negalia ir jų šeimos;
 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • socialinės rizikos šeimos;
 • kiti asmenys ir šeimos (deklaravę gyvenamąją vietą Panevėžio miesto savivaldybėje).

Kokiu tikslu skiriama transporto organizavimo paslauga:

 • dėl gydymo ir reabilitacijos vykti į miesto ir respublikines gydymo ir reabilitacijos įstaigas, ortopedijos įmones, sanatorijas, medicinos ir socialinės ekspertizės komisiją dėl pirminio ar pakartotinio neįgalumo lygio nustatymo;
 • aprūpinti paslaugų gavėjus techninės pagalbos priemonėmis, organizuoti tų priemonių gabenimą ir remontą;
 • kitų krizinių ir būtinų situacijų atvejais.

Kur kreiptis, norint gauti transporto organizavimo paslaugą?

Dėl specialaus transporto paslaugos reikia kreiptis į Panevėžio socialinių paslaugų centrą, 103 kab. ir pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą dėl transporto skyrimo
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • neįgaliojo arba pensijos gavėjo pažymėjimą;
 • medikų siuntimą (jei tokį turi).

Prašymų priėmimo, konsultavimo, informavimo teikimo laikas pirmadienįtrečiadienį 8.0017.00 val., pietūs 12.0012.45 val., ketvirtadienį 7.00-18.00 val., be pietų pertraukos, penktadienį 8.00-15.45 val., pietų pertrauka 12.0012.45 val.

Jei asmenys kreipiasi dėl vienkartinių transporto paslaugų mieste, pildyti atskiro prašymo ir pateikti papildomus dokumentus nereikia.

Dėl informacijos apie specialaus transporto paslaugą kreiptis tel. Nr. 8 670 30326.

Paslaugos teikimo laikas: pirmadienį–ketvirtadienį 7.00–18.00 val., penktadieniais 7.00–16.45 val.

Apmokėjimas už paslaugą:

 • Paslaugos mieste kaina nustatoma pagal tuo metu galiojančias važiavimo miesto maršrutiniais autobusais bilietų (perkamų prekybos vietose be nuolaidos) kainas.
 • Vykstant už miesto ribų, paslaugos kaina nustatoma pagal tuo metu galiojančias Panevėžio autobusų parko priemiestinių autobusų bilietų (be nuolaidos) kainas. Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas), kuris pateikė prašymą gauti transporto paslaugą už miesto ribų, gavęs teigiamą atsakymą, privalo ateiti į Centrą ir sumokėti už būsimą kelionę socialiniam darbuotojui — konsultantui, kuris jam išduoda griežtos atskaitomybės pinigų priėmimo kvito antrąją dalį.
 • Asmuo, besinaudojantis vienkartinėmis specialaus transporto paslaugomis mieste, už paslaugą sumoka vairuotojui, kuris jam išduoda griežtos atskaitomybės pinigų priėmimo kvito antrąją dalį.
 • Už daugkartines specialaus transporto paslaugas mieste asmuo ar jo šeimos narys sumoka iki kito mėnesio 5 dienos socialiniam darbuotojui — konsultantui, kuris jam išduoda griežtos atskaitomybės pinigų priėmimo kvito antrąją dalį. Centro socialinis darbuotojas bendrųjų socialinių paslaugų teikimui administruoja prašymų priėmimą, transporto paslaugos vykdymo eigą.
 • Asmeniui, gaunančiam socialinę
  pašalpą, arba kurio pajamos yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą
  dydį transporto organizavimo paslauga teikiama nemokamai.

Paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktai:

Sutinku su privatumo politika

X
Padidinti teksta
Kontrastas