Menu Close

Socialinės globos skyriaus funkcijos

Skyriaus tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau pilnavertiškai gyventi namuose, bendruomenėje, užtikrinti tinkamą paslaugų organizavimą ir teikimą, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene, padėti įveikti socialinę atskirtį, sudaryti galimybes šeimos nariams derinti profesinį ir šeimos gyvenimą.

Skyriaus funkcijos:

  • analizuoja Savivaldybės vykdomos socialinių paslaugų teikimo politikos įgyvendinimo rezultatus, priskirtų koordinuoti socialinių paslaugų poreikį mieste;
  • bendradarbiauja su kitomis paslaugas teikiančiomis institucijomis, sveikatos priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, bendruomene;
  • rengia ir dalyvauja rengiant ir vykdant socialinių paslaugų infrastruktūrą tobulinančius projektus ir programas, finansuojamas iš įvairių fondų lėšų;
  • Centro direktoriaus pavedimu dalyvauja rengiant socialinę paramą ir paslaugas reglamentuojančius Savivaldybės norminius teisės aktus, svarstant Valstybės norminių teisės aktų projektus;
  • vykdo šviečiamąją informacinę veiklą apie Skyriaus teikiamas paslaugas, kaupia ir skleidžia informaciją apie naujus darbo metodus;
  • skatina ir koordinuoja savanorių, studentų praktikos darbą, skatina savitarpio pagalbą ir bendruomenės įtrauktį;
  • Centro direktoriaus nustatyta tvarka teikia metinius, ar kito laikotarpio Skyriaus planus ir darbo ataskaitas;
  • vykdo kitas LR įstatymų, LR Vyriausybės nutarimų, Panevėžio savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, įgyvendina kitas socialines programas.

Skyriaus uždaviniai:

   • teikti kokybiškas, paslaugų gavėjų poreikius atitinkančias paslaugas;
   • pagal kiekvieno paslaugų gavėjo poreikį ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę atskirtį;
   • nuolat vertinti ir tobulinti paslaugų teikimo veiklos sritis ir tikslinti jas atsižvelgiant į paslaugų gavėjo poreikį, pasiekimus ir pakitimus.

Darbo laikas:

Pirmadienį–ketvirtadienį 8.00–17.00 val.
Penktadienį 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

PASTABA. Prieššventinėmis dienomis dirbame 1 val. trumpiau.

Socialinės globos skyriaus vedėja socialiniams reikalams

Simona Grižienė

Tel.: +370 675 72090

El. paštas simona.griziene@paneveziospc.lt

Skip to content