Menu Close

Vaikų dienos socialinė priežiūra

Vaikų dienos socialinė priežiūra

Pagrindinis / Vaikų dienos socialinė priežiūra

Vaikų dienos centras “Gerumo tiltai” teikia socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines ir kitas su vaiko ugdymu, jo teisių apsauga, integracija į šeimą, visuomene susijusias paslaugas (socialinių, higienos įpročių formavimas, pagalba ruošiant pamokas ir kt.).

Teikiamos paslaugos :

 • informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugas;
 • vaikų laisvalaikio užimtumo organizavimą bei laisvalaikio vasarą organizavimas;
 • psichologo paslaugų organizavimas;
 • higienos ir socialinių įgūdžių formavimas;
 • pagalba nuotolinio mokymosi metu ir ruošiant pamokas;
 • nuolatinių ryšių su savo veiklos teritorijoje veikiančiomis mokyklomis, policija, nevyriausybinėmis organizacijomis, kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, savivaldybės ir gyvenamosios vietos bendruomenėmis, bendrijomis ir su vaiko teisių apsauga susijusiomis bei pagalbą vaikams, šeimai teikiančiomis institucijomis ir įstaigomis – socialinės paramos skyriumi, seniūnijomis, kitomis įstaigomis ir organizacijomis (pvz., sveikatos priežiūros) – plėtojimą ir palaikymą.
  Vaikų dienos socialinė priežiūros paslaugos gavėjai, tai vaikai iš socialinę riziką patiriančių šeimų ir jų šeimos; vaikai su elgesio ir emocijų sutrikimais ir jų šeimos; visi kiti vaikai ir jų šeimos.

Vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo vieta: Panevėžio socialinių paslaugų centras vaikų dienos centras „Gerumo tiltai“ adresu A. Mackevičiaus g. 55A, 35159 Panevėžys.

Vaikų dienos centro „Gerumo tiltai“ kontaktai: tel. 8 684 20783 el. p. centras@paneveziospc.lt

Dėl vaikų dienos socialinės priežiūros, kurią finansuoja savivaldybė iš savo biudžeto lėšų ir valstybės biudžeto lėšų, skyrimo į savivaldybės institucijos nustatyta tvarka įgaliotą įstaigą (seniūniją, akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą teikiančią įstaigą ar kt.) raštišku prašymu, užpildydamas Prašymo gauti vaikų dienos socialinę priežiūrą formą, gali kreiptis:

 1. vaiko atstovas pagal įstatymą,
 2. socialinis darbuotojas (atvejo vadybininkas ar socialinis darbuotojas, dirbantis su šeimomis), teikiantis socialinę priežiūrą šeimoms (dėl vaiko iš socialinę riziką patiriančios šeimos arba socialinę riziką patiriančio vaiko),
 3. nepilnametis, teismo pripažintas veiksniu (emancipuotu).

Veiklą reglamentuojantys dokumentai:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. A1-658 „Dėl akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros reikalavimų ir rekomendacijų patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. sausio 15 d. Nr. A1-33 įsakymas „Dėl vaikų dienos socialinės priežiūros poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. Nr. A1-622 įsakymas „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Skip to content