Menu Close

Įstaigos direktorė dalyvaus Respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Šeimos politikos iššūkiai ir galimybės: kompleksinės paslaugos šeimai”

konferencija „Šeimos politikos iššūkiai ir galimybės: kompleksinės paslaugos šeimai”

Panevėžio socialinių paslaugų centro direktorė Lina Kazokienė  birželio 1 d. dalyvaus Nacionalinės šeimos tarybos organizuojamoje Respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Šeimos politikos iššūkiai ir galimybės: kompleksinės paslaugos šeimai”. Konferencijos tikslas – atskleisti paslaugų šeimai poreikį ir pateikti spektrą iniciatyvų, skirtų padėti šeimai, kad ji nepatirtų socialinės rizikos. Taip pat siekiama atsakingus asmenis, formuojančius nacionalinio ir savivaldybių lygmens šeimos politiką, kviesti diskutuoti, kaip užtikrinti kompleksinių paslaugų šeimai tęstinumą, plėtrą, individualizaciją ir efektyvumą.

Skip to content